Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
4 черв­ня в рам­ках офіційно­го відкрит­тя XXXI Міжна­род­ної аг­ро­про­ми­сло­вої ви­став­ки «Аг­ро – 2019» ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у семінарі «Інстру­мен­ти по­бу­до­ви мо­де­лей фор­му­ван­ня лан­ц­югів до­да­ної вар­то...
10 червня 2019, 09:40
Всі новини
Оголошення
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
30 травня 2019, 09:28
31 трав­ня 2019 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Українсь­ка літе­ра­ту­ра».
29 травня 2019, 15:18
Всі оголошення